به دعوت مرکز تحقیقات نساجی انجام شد:

بازدید از امکانات آزمایشگاهی واحد و برگزاری جلسه با گروه پایش (آقایان مهندس عسگری، مهندس زرینه و مهندس استاد)

۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۷
۰۸ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۹:۵۹ کد : ۷۹۶۲ مرکز
تعداد بازدید:۴۴
بازدید از امکانات آزمایشگاهی واحد و برگزاری جلسه با گروه پایش (آقایان مهندس عسگری، مهندس زرینه و مهندس استاد)

این جلسه در تاریخ‌ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ و در راستای افزایش تعاملات صنعت و دانشگاه صورت گرفت.