در راستای افزایش فعالیت دپارتمان مد و پوشاک انجام شد:

بازدید از آزمایشگاه استاندارد و برگزاری جلسه با مدیران شرکت آوا کتان قشم(جین‌وست)

۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۹
۲۹ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۷:۳۶ کد : ۷۹۶۴ مرکز
تعداد بازدید:۴۴
بازدید از آزمایشگاه استاندارد و برگزاری جلسه با مدیران شرکت آوا کتان قشم(جین‌وست)

در راستای افزایش فعالیت دپارتمان مد و پوشاک مرکز تحقیقات و با هدف برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت مهارتی، بازدید از آزمایشگاه همکار استاندارد و برگزاری جلسه با مدیران شرکت آوا کتان قشم(جین­‌وست) آقایان خردمند و مهندس زجاجی و همچنین آقای مهندس نامی، نایب­‌رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران انجام شد.