در راستای ارتباط صنعت و دانشگاه در حوزه مد و پوشاک برگزار شد:

جلسه با رئیس و اعضاء هیات مدیره انجمن طراحان لباس و پارچه ایران

۷ مهرماه ۱۳۹۹
۰۷ مهر ۱۳۹۹ | ۱۹:۰۹ کد : ۷۹۶۵ مرکز
تعداد بازدید:۳۲
جلسه با رئیس و اعضاء هیات مدیره انجمن طراحان لباس و پارچه ایران

این جلسه در ادامه بازدید مورخه 4 آذرماه 1398 اعضاء هیات مدیره انجمن طراحان لباس و پارچه ایران از مرکز تحقیقات نساجی دانشگاه صورت پذیرفت. جلسه با حضور آقای هاکوپیان رئیس و سایر اعضاء هیات مدیره انجمن طراحان لباس و پارچه ایران و در دفتر انجمن در تاریخ 7 مهرماه 1399 برگزار گردید.