بازدید از آزمایشگاه همکار استاندارد و برگزاری جلسه‌ی انعقاد تفاهم‌نامه با اعضاء هیأت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران

۱۷ دی ماه ۱۳۹۸
۱۷ دی ۱۳۹۸ | ۱۷:۰۵ کد : ۷۹۷۳ مرکز
تعداد بازدید:۶۰
بازدید از آزمایشگاه همکار استاندارد و برگزاری جلسه‌ی انعقاد تفاهم‌نامه با اعضاء هیأت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران

نظر شما :