مرکز - آرشیو

برگزاری جلسه و بازدید از کارخانه پوشاک روناک جین و ستاره پوشاک ایرانیان
در راستای تعاملات و ارتباط صنعت و دانشگاه:

برگزاری جلسه و بازدید از کارخانه پوشاک روناک جین و ستاره پوشاک ایرانیان گالری

جلسه و بازدید از کارخانه پوشاک روناک جین و ستاره پوشاک ایرانیان با حضور دکتر جمالی پور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ری، دکتر افضلی رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان ری، آقای مجیدی معاون محترم برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری، آقای توکلی بخشدار کهریزک، آقای مهندس پورجمال معاون اداره صنعت معدن و تجارت، آقای زمانی رئیس اتحادیه تولید البسه و پارچه فروشان شهرستان ری، آقای مزینانی رئیس اتحادیه خشکشویان و رنگرز شهرستان ری، آقای کسایی زادگان رئیس اتحادیه خرازان و پوشاک شهرستان ری، آقای خسروی مدیر عامل شرکت ستاره پوشاک ایرانیان، آقای باقری مدیر عامل شرکت پوشاک روناک جین، آقای ابن علی رئیس اتاق اصناف شهرستان ری، آقای دکتر اشجاران معاون پژوهشی دانشگاه، آقای دکتر پیروی رئیس مرکز تحقیقات نساجی دانشگاه، آقای دکتر فریزاد عضو هیأت علمی گروه نساجی و آقای شاه آبادی رئیس اداره ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری در ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۶ برگزار شد.

ادامه مطلب