رئیس مرکز

تعداد بازدید:۱۳۳۳
 

نام: علی پیروی
رشته تحصیلی: مهندسی تکنولوژی نساجی
مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی 
مرتبه علمی: استادیار
آدرس الکترونیکی:
peyraviali@yahoo.com

تلفن:  55229360       داخلی: 2552
 
آخرین ویرایش۰۱ دی ۱۳۹۷