اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۱۴۱۹

 

اعضاء هیات علمی 

گرایش

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

تکنولوژی نساجی

علی پیروی 

 دکتری

استادیار

حمیدرضا موحد  

دکتری

استادیار

مهرداد حاجیلاری 

دکتری

استادیار

شیمی نساجی و علوم الیاف

علی اشجاران 

دکتری

استادیار

خسرو فریزاده 

دکتری

استادیار

شیرین نوربخش 

دکتری

استادیار

سیما حبیبی  

دکتری

استادیار

اعظم طالبیان 

دکتری

استادیار

مازیار پروین زاده گشتی

دکتری

استادیار

شیوا هاشمی زاد 

دکتری

استادیار

علی­ اکبر ذوالریاستین 

 دکتری

استادیار

محسن حسینخانی  

دکتری

استادیار

غلامرضا گودرزی 

دانشجوی دکتری

مربی

سیدمحمدرضا میرخان

دکتری

استادیار

 

 

آخرین ویرایش۰۶ دی ۱۳۹۷