کارشناسان

تعداد بازدید:۱۲۸۰

ردیف

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

مسئولیت

۱

سعید احمدی مجدآبادی

دانشجوی دکتری شیمی نساجی

رئیس آزمایشگاه­ها و کارگاه­ها

۲

کورش شبستری­زاده 

 کارشناس ارشد شیمی نساجی

آزمایشگاه رنگرزی و تکمیل

۳

خسرو خزایی

کارشناس شیمی نساجی

ازمایشگاه فیزیک نساجی وکنترل کیفیت

۴

عیسی زیادی

کارشناس شیمی نساجی

گارگاه چاپ

۵

محمدرضا کیان

کارشناس شیمی

کارگاه تولید الیاف مصنوعی

 
آخرین ویرایش۰۱ شهریور ۱۳۹۶