اهداف کلان

تعداد بازدید:۱۱۹۷

۱-  نهادینه نمودن پژوهش در جهت تحقق دانشگاه کارآفرین و رقابت­ پذیر 
۲- گسترش توانمندی­ های علمی و پژوهشی واحد دانشگاهی به منظور افزایش سهم واحد در تولید علم و فنآوری و توسعه مرزهای دانش
۳- تامین منابع مالی و درآمدزایی، مبتنی بر توانمندی­ها و امکانات موجود در واحد

۴-تجاری­ سازی نتایج تحقیقات از طریق تاسیس قطب علمی، پارک فناوری، مرکز رشد و شرکت­های دانش ­بنیان
۵- رفع نیازها و مشکلات صنعت و جامعه

آخرین ویرایش۲۴ آذر ۱۳۹۷