ماموریت و رسالت

تعداد بازدید:۲۴۲۲
 مرکز تحقیقات در نظر دارد به تأمین، حفظ و ارتقای سطح کمی و کیفی دانش نساجی در جامعه از طریق گسترش خدمات پژوهشی و توانمندسازی نیروی انسانی و تولید و نشر علم با تأکید بر دانش، منابع و فناوری­های نوین و ارزش­های اسلامی بپردازد. 

آخرین ویرایش۰۱ شهریور ۱۳۹۶