چشم انداز

تعداد بازدید:۱۲۶۴
  مرکز تحقیقات نساجی به منظور ایجاد بستر مناسبی برای فعالیت محققین در راستای توسعه توانمندیهای علمی و پژوهشی و گسترش مرزهای علم و رفع احتیاجات و مسائل جامعه و صنعت ایجاد گردیده است. این مرکز بر آن است که با انجام فعالیت­های پژوهشی کاربردی و تولید علم مبتنی بر توانمندی­ها و امکانات موجود و نیازهای جامعه، ضمن تامین منابع مالی و درآمدزایی، سهم دانشگاه در تولید علم و فنآوری را نیز مرتبط با رسالت مرکز افزایش دهد. این مرکز قصد دارد با نهادینه نمودن پژوهش در جهت تحقق دانشگاه کارآفرین و رقابت ­پذیر گام بردارد. تجاری­ سازی نتایج تحقیقات از طریق تاسیس قطب علمی، پارک فناوری، مرکز رشد و شرکت­های دانش بنیان از چشم­ اندازهای این مرکز است.

آخرین ویرایش۰۱ شهریور ۱۳۹۶